46-50 cm


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
340
Showa Sanshoku, 47 cm
Pemilik: Fajar Zein - Palu Dolo
Handling: Nabelo Koi Dolo

Juara 2
221
Showa Sanshoku, 50 cm
Pemilik: Muh Lutfi - Mamuju
Handling: Khoza Koi Center


SHIRO UTSURIHIKARI MOYOMONO

Juara 1
51
Hikari Moyomono, 48 cm
Pemilik: Sudarmin - Palu
Handling: 69 Koi Lasoani Palu

HI KI UTSURIMONO

Juara 1
61
Hi Ki Utsurimono, 47 cm
Pemilik: Sudarmin - Palu
Handling: 69 Koi Lasoani Palu

HIKARI MUJIMONO

Juara 1
261
Hikari Mujimono, 49 cm
Pemilik: Marko - Mamuju City
Handling: Manakarra Koi


KINGINRIN B

TANCHO