DAFTAR HANDLING

NO Nama Handling Kota Jumlah Peserta Jumlah Ikan
1 Emperor Koi Manado 19 88
2 Faizin Express Feat DKK Manado 16 64
3 Delon Shinji Koi Tondano 9 41
4 Hana Koi Minahasa 7 35
5 Rizallica Koi Farm Manado 1 17
6 Cozy Koi Minahasa Utara 2 16
7 The Kail Koi Manado Feat Bojas Team Blitar Manado 5 14
8 JMKoi Manado 1 11
9 Sinyo Manado 1 10
10 Kaledo Koi Palu Palu 5 10
11 Samurai Koi Centre Bandung 1 7
12 Cak Eko Koi Manado 1 4
13 Billy Manado 1 1