56-60 cm
KOHAKU

Juara 1
347
Kohaku, 57 cm
Pemilik: Edu - Manado
Handling: Emperor Koi

Juara 2
358
Kohaku, 57 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor Koi

Juara 3
145
Kohaku, 60 cm
Pemilik: Rizal Sompotan - Manado
Handling: Rizallica Koi Farm


TAISHO SANSHOKU

SHOWA SANSHOKU

Juara 1
321
Showa Sanshoku, 60 cm
Pemilik: Liam - Manado
Handling: Emperor Koi

Juara 2
348
Showa Sanshoku, 56 cm
Pemilik: Daniel - Manado
Handling: Emperor Koi

HIKARI MOYOMONO


KAWARIMONO

Juara 1
326
Kawarimono, 57 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor Koi

Juara 2
102
Kawarimono, 59 cm
Pemilik: Cozy Koi - Minahasa Utara
Handling: Cozy Koi

Juara 3
320
Kawarimono, 60 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor KoiHI KI UTSURIMONO

Juara 1
109
Hi Ki Utsurimono, 60 cm
Pemilik: Mark & Matt - Manado
Handling: Emperor Koi

Juara 2
338
Hi Ki Utsurimono, 57 cm
Pemilik: Oliver - Manado
Handling: Emperor KoiSHUSUI

Juara 1
146
Shusui, 58 cm
Pemilik: Rizal Sompotan - Manado
Handling: Rizallica Koi Farm

Juara 2
354
Shusui, 56 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor Koi


ASAGI

Juara 1
318
Asagi, 56 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor Koi

Juara 2
353
Asagi, 56 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor KoiKINGINRIN B

Juara 1
294
Kinginrin B, 58 cm
Pemilik: Rizal Sompotan - Manado
Handling: Rizallica Koi Farm

Juara 2
156
Kinginrin B, 58 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor Koi

Juara 3
103
Kinginrin B, 58 cm
Pemilik: Cozy Koi - Minahasa Utara
Handling: Cozy Koi


TANCHO