41-45 cm
KOHAKU

Juara 1
7
Kohaku, 44 cm
Pemilik: Deidy Makalew (Delon) - Tondano
Handling: Delon Shinji Koi

Juara 2
162
Kohaku, 45 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor KoiSHOWA SANSHOKU

Juara 1
224
Showa Sanshoku, 43 cm
Pemilik: Kairagi Farm - Manado
Handling: Faizin Express Feat DKK

Juara 2
46
Showa Sanshoku, 42 cm
Pemilik: Vian Bawinto - Minahasa
Handling: Hana Koi

Juara 3
77
Showa Sanshoku, 42 cm
Pemilik: Harry Mundung - Manado
Handling: Hana Koi


SHIRO UTSURI

Juara 1
262
Shiro Utsuri, 44 cm
Pemilik: The Kail Manado - Manado
Handling: The Kail Koi Manado Feat Bojas Team Blitar

Juara 2
269
Shiro Utsuri, 45 cm
Pemilik: Kairagi Farm - Manado
Handling: Faizin Express Feat DKK


KAWARIMONO

Juara 1
107
Kawarimono, 42 cm
Pemilik: Cozy Koi - Minahasa Utara
Handling: Cozy Koi

Juara 2
39
Kawarimono, 44 cm
Pemilik: Deidy Makalew (Delon) - Tondano
Handling: Delon Shinji Koi

Juara 3
40
Kawarimono, 41 cm
Pemilik: Deidy Makalew (Delon) - Tondano
Handling: Delon Shinji Koi


DOITSU

Juara 1
228
Doitsu, 41 cm
Pemilik: Kairagi Farm - Manado
Handling: Faizin Express Feat DKK


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
94
Hi Ki Utsurimono, 41 cm
Pemilik: Yongki Rawung - Tomohon
Handling: Delon Shinji KoiSHUSUI

Juara 1
204
Shusui, 41 cm
Pemilik: Defried - Tahuna
Handling: Faizin Express Feat DKKHIKARI MUJIMONO

Juara 1
80
Hikari Mujimono, 42 cm
Pemilik: Mark & Matt - Manado
Handling: Emperor Koi

Juara 2
18
Hikari Mujimono, 41 cm
Pemilik: Muhamad Khairun - Ternate
Handling: Delon Shinji KoiTANCHO

Juara 1
65
Tancho, 43 cm
Pemilik: Vian Bawinto - Minahasa
Handling: Hana Koi

Juara 2
11
Tancho, 45 cm
Pemilik: Cozy Koi - Minahasa Utara
Handling: Cozy Koi

Juara 3
361
Tancho, 45 cm
Pemilik: Rizal Sompotan - Manado
Handling: Samurai Koi Centre