31-35 cm
KOHAKU

Juara 1
192
Kohaku, 33 cm
Pemilik: Rizal Sompotan - Manado
Handling: Samurai Koi Centre

Juara 2
154
Kohaku, 35 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor Koi

Juara 3
31
Kohaku, 33 cm
Pemilik: Rizalica - Manado
Handling: Delon Shinji Koi


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
285
Taisho Sanshoku, 35 cm
Pemilik: Faizin Express - Blitar
Handling: Faizin Express Feat DKK

Juara 2
121
Taisho Sanshoku, 33 cm
Pemilik: Rinto H 86, Lwk - Palu
Handling: Kaledo Koi Palu


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
73
Showa Sanshoku, 32 cm
Pemilik: Harry Mundung - Manado
Handling: Hana Koi

Juara 2
79
Showa Sanshoku, 35 cm
Pemilik: Harry Mundung - Manado
Handling: Hana Koi

Juara 3
133
Showa Sanshoku, 32 cm
Pemilik: Udin Istana Koi Palu - Palu
Handling: Cak Eko Koi


SHIRO UTSURI

Juara 1
272
Shiro Utsuri, 35 cm
Pemilik: Faizin Express - Blitar
Handling: Faizin Express Feat DKK


KOROMO

GOSHIKI

Juara 1
207
Goshiki, 32 cm
Pemilik: Rachel Malonda Tamansari - Manado
Handling: Faizin Express Feat DKK


HIKARI MOYOMONO

Juara 1
15
Hikari Moyomono, 31 cm
Pemilik: Muhamad Khairun - Ternate
Handling: Delon Shinji Koi

Juara 2
215
Hikari Moyomono, 35 cm
Pemilik: Kairagi Farm - Manado
Handling: Faizin Express Feat DKK

Juara 3
300
Hikari Moyomono, 31 cm
Pemilik: Theo.R - Manado
Handling: Emperor Koi


KINGINRIN A

Juara 1
367
Kinginrin A, 33 cm
Pemilik: Sinyo - Manado
Handling: Sinyo

Juara 2
284
Kinginrin A, 35 cm
Pemilik: Faizin Express - Blitar
Handling: Faizin Express Feat DKK


KAWARIMONO

Juara 1
92
Kawarimono, 35 cm
Pemilik: Yongki Rawung - Tomohon
Handling: Delon Shinji Koi

Juara 2
134
Kawarimono, 32 cm
Pemilik: Udin Istana Koi Palu - Palu
Handling: Cak Eko Koi

Juara 3
216
Kawarimono, 31 cm
Pemilik: Kairagi Farm - Manado
Handling: Faizin Express Feat DKK


DOITSU

Juara 1
225
Doitsu, 35 cm
Pemilik: Kairagi Farm - Manado
Handling: Faizin Express Feat DKK


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
85
Hi Ki Utsurimono, 33 cm
Pemilik: Sinyo - Manado
Handling: Sinyo


BEKKO

Juara 1
90
Bekko, 35 cm
Pemilik: Sinyo - Manado
Handling: Sinyo


SHUSUI

Juara 1
297
Shusui, 34 cm
Pemilik: Rizal Sompotan - Manado
Handling: Rizallica Koi Farm

Juara 2
78
Shusui, 33 cm
Pemilik: Harry Mundung - Manado
Handling: Hana Koi


ASAGI

Juara 1
21
Asagi, 33 cm
Pemilik: Muhamad Khairun - Ternate
Handling: Delon Shinji Koi

Juara 2
38
Asagi, 35 cm
Pemilik: Deidy Makalew (Delon) - Tondano
Handling: Delon Shinji Koi


HIKARI MUJIMONO

Juara 1
20
Hikari Mujimono, 33 cm
Pemilik: Muhamad Khairun - Ternate
Handling: Delon Shinji Koi

Juara 2
36
Hikari Mujimono, 33 cm
Pemilik: Deidy Makalew (Delon) - Tondano
Handling: Delon Shinji Koi

Juara 3
292
Hikari Mujimono, 35 cm
Pemilik: ONDET - Tomohon
Handling: Faizin Express Feat DKK


KINGINRIN B

Juara 1
158
Kinginrin B, 35 cm
Pemilik: Emperor Koi - Manado
Handling: Emperor Koi


TANCHO

Juara 1
267
Tancho, 34 cm
Pemilik: The Kail Manado - Manado
Handling: The Kail Koi Manado Feat Bojas Team Blitar