61-65 cm
KOHAKU

Juara 1
291
Kohaku, 62 cm
Pemilik: Kisori Koi Farm Bali - Denpasar
Handling: Kisori Koi Farm Bali- Denpasar
Breeder: Kisori koi farmSHOWA SANSHOKU

SHIRO UTSURI

Juara 1
555
Shiro Utsuri, 64 cm
Pemilik: Griya Koi - Denpasar
Handling: Griya Koi- Denpasar
Breeder:


KINGINRIN AKUJAKU

Juara 1
869
Kujaku, 63 cm
Pemilik: Gede Darma - Denpasar
Handling: Griya Koi- Denpasar
Breeder:

KAWARIMONO


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
943
Hi Ki Utsurimono, 63 cm
Pemilik: Doddy Bali - Denpasar
Handling: SAN CHERRY KOI CENTRE X KANDEL- Denpasar
Breeder: ShinodaSHUSUIMUJIMONO