56-60 cm
KOHAKU

TAISHO SANSHOKU

Juara 1
375
Taisho Sanshoku, 60 cm
Pemilik: Tony Van Cauwenberg - BADUNG
Handling: BALI BLACK STONES- DENPASAR
Breeder: Import


SHOWA SANSHOKU


KINGINRIN A

Juara 1
648
Kinginrin A, 60 cm
Pemilik: Rony AS - Lumajang
Handling: Rony Koi Farm X Naga Hitam- Jatim
Breeder: Naga HitamGOSHIKI

KUJAKU

Juara 1
264
Kujaku, 57 cm
Pemilik: ARIA - BOGOR
Handling: KSML AUCTION (SOLARIS X KINKOI)- Bogor
Breeder:

Juara 2
441
Kujaku, 60 cm
Pemilik: Agus Oei - Banyuwangi
Handling: GaNC Banyuwangi- Banyuwangi
Breeder: Lokal


TANCHO
DOITSU


BEKKO

Juara 1
367
Bekko, 60 cm
Pemilik: David Rahardja - Jakarta
Handling: BALI BLACK STONES- DENPASAR
Breeder: lokal


SHUSUIMUJIMONO

Juara 1
578
Mujimono, 58 cm
Pemilik: Imam Mustofa SJD Koi - Magelang
Handling: Jawadwipa- Yogyakarta
Breeder: khusnul omah cagoi

Juara 2
892
Mujimono, 60 cm
Pemilik: Seiko Koi Bali - Bali
Handling: Seiko Koi Bali- Bali
Breeder: Lokal bali

Juara 3
312
Mujimono, 56 cm
Pemilik: Kisori Koi Farm Bali - Denpasar
Handling: Kisori Koi Farm Bali- Denpasar
Breeder: Kisori koi farm