51-55 cm
KOHAKU

Juara 1
391
Kohaku, 55 cm
Pemilik: Ahmad Adhom - Balikpapan
Handling: Ahmad Adhom


TAISHO SANSHOKU

SHOWA SANSHOKU

Juara 2
53
Showa Sanshoku, 55 cm
Pemilik: Deny - Yogyakarta
Handling: Vito Koi

Juara 3
403
Showa Sanshoku, 55 cm
Pemilik: Hermansyah - Bontang
Handling: Vito Koi


SHIRO UTSURI

Juara 1
365
Shiro Utsuri, 55 cm
Pemilik: SVC9 - Balikpapan
Handling: Vip Borneo
KINGINRIN A

Juara 1
300
Kinginrin A, 55 cm
Pemilik: Rangga - Bontang
Handling: Vito KoiTANCHO

KINGINRIN B

HIKARI MOYOMONO

Juara 1
13
Hikari Moyomono, 55 cm
Pemilik: BoRa - Bontang
Handling: Vito Koi
HI KI UTSURIMONO


SHUSUI


HIKARI MUJIMONO


KINGINRIN C